11 - 14 กรกฎาคม 2562 // กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

BIOFACH SOUTH EAST ASIA - งานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์และการประชุมระดับนานาชาติ ซึ่งรวมเอาผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่สำคัญไว้ในงานที่กรุงเทพฯ วันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2562 นี้

BIOFACH SOUTH EAST ASIA เป็นศูนย์กลางข้อมูลและการสื่อสารของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญทางเศรษฐกิจมากที่สุดกลุ่มหนึ่งในภูมิภาคนี้

ขอต้อนรับเข้าสู่โลกงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้!

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับความสำเร็จของเราในงาน BIOFACH SOUTH EAST ASIA ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2562 นี้!

top