11 - 14 กรกฎาคม 2562 // กรุงเทพฯ, ประเทศไทยExhibitor List         Biofach      Natural Expo

เครือข่ายเกษตรอินทรียอีสานศรีสะเกษ The sustainable food connect : Srisakate
Booth No : E07B
แกรนด์ ออร์แกนิค (Grand organic)
Booth No : B23
ไร่ผู้การออร์แกนิคฟาร์ม (Raipukarn Organic Farm)
Booth No : B27
ไร่ยิ้มเขียว เกษตรอินทรีย์ (Green smile organic Farm)
Booth No : D27
top