11 - 14 กรกฎาคม 2562 // กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

ภาพรวมของ BIOFACH SOUTH EAST ASIA

สถานที่

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซนเตอร์ ฮอล์ 7-8
จังหวัดนนทบุรี

วันที่จัดงาน

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562

รอบการจัดงาน

จัดเป็นประจำทุกปี

เวลาจัดแสดง

วันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2562: 10.00 - 20.00น.
วันที่ 14 กรกฎาคม 2562: 10.00 - 19.00น.
วันเวลาสำหรับการเจรจาทางธุรกิจเท่านั้น (B2B):
วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2562: 10.00 - 12.30น.

สถานที่รวบรวมกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

BIOFACH SOUTH EAST ASIA เป็นงานจัดแสดงสินค้าอันดับ 1 ด้านผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในกลุ่ม NürnbergMesse ที่พร้อมเปิดประตูให้คุณก้าวสู่โลกผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่แท้จริงครั้งแรกที่ศูนย์จัดแสดงสินค้าอิมแพค อารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรื ชานเมืองกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2561 โดยจัดร่วมกับงาน NATURAL EXPO SOUTH EAST ASIA, ซึ่งถือเป็นอีเวนต์ทางธุรกิจที่สำคัญ และสร้างแรงสั่นสะเทือนแก่วงการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเป็นอย่างมาก เป็นโอกาสที่ดีมากทั้งการพบปะร่วมกัน และแสดงศักยภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ จุดเด่นของทั้งสองงานที่จัดด้วยกันนี้ได้แก่:

  • แนวคิดการจัดงาน: งานแสดงสินค้าทุกงานที่จัดนอกเยอรมันนี้ ถูกออกแบบมาให้เป็นงานจัดแสดงสินค้าสำหรับภูมิภาคนั้นๆ โดยเฉพาะ ที่สะท้อนภาพตลาดในท้องถิ่นดังกล่าวอย่างแท้จริง ซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างผู้มีบทบาทในอุตสาหกรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ
  • การเข้าร่วมจัดแสดงสินค้า: เปิดกว้างให้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ยังไม่ได้จดทะเบียน หรืออยู่ระหว่างการจดทะเบียนขอรับรองเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จาก IFOS (กลุ่มมาตรฐาน IFOAM) เข้าร่วมได้ โดยทาง NürnbergMesse ได้วางเกณฑ์การพิจารณาว่าเป็นผลิตภัณฑ์ "จากธรรมชาติ" แยกอีกกลุ่มหนึ่งโดยรวมมือกับสมาคมระดับนานาชาติหลายแห่ง
  • การเข้าถึงตลาด: อุตสาหกรมอาหารและการเกษตรนั้นถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเศรษฐกิจที่สำคัญมากที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพื้นที่การเกษตรแบบอินทรีย์ในกลุ่มประเทศอาเซียนนั้นเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นมากถึง 100% ในหลายประเทศ ตลาดกลุ่มนี้จะมีบทบาทสำคัญมากในอนาคตทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยภาครัฐได้มีนโยบายมาสนับสนุนพัฒนาของอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  • เน้นสร้างเครือข่าย: ไม่มีที่ไหนอื่นที่สามารถรวมเอาลูกค้า, ซัพพลายเออร์, พาร์ทเนอร์, และลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพมารวมอยู่ในที่เดียวกันให้คุณเลือกและเปรียบเทียบได้สะดวกแบบนี้
  • การให้ความรู้ภายในงาน: งานสัมมนาในงาน BIOFACH SOUTH EAST ASIA จะเปิดโอกาสให้คุณได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ภูมิภาคนี้ ด้านการเกษตรแบบอินทรีย์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานนี้จะเป็นศูนย์รวมข้อมูลและการสื่อสารด้านเกษตรอินทรีย์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต

เป็นจุดศูนย์กลางที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้เยี่ยมชมที่ต้องการซื้อสินค้าทั้งแบบออร์แกนิคและธรรมชาติ ซึ่งมั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดงใน BIOFACH ได้ถูกตรวจและรับรองอย่างเข้มงวดว่าเป็นสินค้าออร์แกนิคตามมาตรฐานที่คุมเข้มจาก IFOS และ NATURAL EXPO

ความเป็นมาของงาน BIOFACH SOUTH EAST ASIA

BIOFACH เข้าสู่ประเทศไทย : ทางเนิร์นแบร์ก แมสเซ่ มีแนวคิดที่จะจัดงานแสดงสินค้าอาหารด้านเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงงานแสดงสินค้าจากธรรมชาติ NATURAL EXPO SOUTH EAST ASIA โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นพร้อมกัน สินค้าจากธรรมชาติอยู่ในขั้นตอนการรับรองมาตรฐานว่าเป็นสินค้าจากเกษตรอินทรีย์ และงานแสดงสินค้าในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่างเนิร์นแบร์ก แมสเซ่ และ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยจะจัดขึ้นในชื่อ BIOFACH SOUTH EAST ASIA & NATURAL EXPO SOUTH EAST ASIA โดยเปลี่ยนจากชื่องานเดิม Organic & Natural Expo ที่จัดโดยกรมการค้าภายใน โดยจัดมาแล้ว 6 ครั้ง

ทั้งสองงานนี้มีกฎเกณฑ์ในการเข้าร่วมแสดงแตกต่างกัน ซึ่งจุดเด่นของทาง BIOFACH คือจะมีการตรวจสอบอย่างอย่างเข้มงวด โดยผู้ที่ผ่านการรับรองแล้วเท่านั้นที่จะมาแสดงในงาน BIOFACH SOUTH EAST ASIA