11 - 14 กรกฎาคม 2562 // กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

ข้อมูลเบื้องต้นของงาน

BIOFACH SOUTH EAST ASIA Product range

งานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ ด้านอาหาร, เครื่องดื่ม, และผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ตลอด 4 วัน ของงานแสดง ผู้จัดแสดงสินค้าและผู้เข้าชมงานจะมีโอกาสเจรจาธุรกิจแสดงถึงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมด้านเกษตรอินทรีย์

สินค้าภายในงาน BIOFACH SOUTH EAST ASIA ได้แก่

 • อาหารสด และอาหารแช่แข็ง
 • ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม, ขนมขบเคี้ยว, ของหวาน, ขนมอบและอื่นๆ
 • ผลิตอื่นๆ นอกจากสินค้าอาหาร
 • เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ (บรรจุภัณฑ์, เครื่องจักรแปรรูป, เครื่องปรุงแต่ง, และเครื่องมือที่ใช้สำหรับการขาย)
 • วัตถุดิบ และวัสดุที่เกี่ยวข้อง
 • สื่อมวลชน และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องง

ข้อมูลผู้เข้าชมงาน

 • ผู้จำหน่ายสินค้าขายส่ง และขายปลีก
 • ผู้นำเข้า ส่งออก
 • ศูนย์การค้า
 • ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่
 • ห้างสรรพสินค้า
 • เจ้าของธุรกิจต่างๆ
 • ผู้ผลิต และตัวแทนสินค้าการเกษตร
 • ร้านค้าปลีก ร้านจำหน่ายสินค้าออแกนิก
 • ผู้ให้บริการร้านค้าออนไลน์
 • โรงแรม บริการจัดเลี้ยง ร้านอาหาร
 • ฝ่ายจัดซื้อ
 • สื่อมวลชน
 • ผู้บริโภค

สามารถศึกษาข้อมูลสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้จาก แผนผัง การจัดงานของเรา