11 - 14 กรกฎาคม 2562 // กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

การสมัครเข้าร่วมงาน BIOFACH SOUTH EAST ASIA

Use the online registration to become exhibitor of the BIOFACH SOUTH EAST ASIA

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมงาน

ดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับงาน BIOFACH SOUTH EAST ASIA 2018 ได้ที่นี่

คุณสามารถแก้ไขข้อความในใบสมัครได้จากคอมพิวเตอร์โดยตรง และพิมพ์ออกมาเป็นเอกสาร

กรุณาส่งใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูณ์ พร้อมลงนามแล้วทางไปรษณีย์หรือโทรสารมาที่:

NürnbergMesse GmbH
Exhibition Team BIOFACH SOUTH EAST ASIA
Messezentrum
90471 Nürnberg
เบอร์โทรสาร +49 9 11 86 06-86 94

ใบสมัครสำหรับผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้า

Fotos: Anmeldung/Application © psphotograph / istockphoto.com

Contact for exhibitors

Team BIOFACH World
Team BIOFACH World
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg
GERMANY
T +49 9 11 86 06-81 79
F +49 9 11 86 06-86 94

โบรชัวร์ข้อมูลสำหรับผู้ร่วมจัดแสดงสินค้า

โบรชัวรนี้มีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้า

Information brochure for exhibitors ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ร่วมจัดแสดงสินค้า

มีข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่ผู้ร่วมจัดแสดงสินค้าควรทราบโดยย่อ

Fact sheet ดาวน์โหลดข้อมูลเบื้องต้น