11 - 14 กรกฎาคม 2562 // กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน BIOFACH SOUTH EAST ASIA

การปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินของท่าน

วิธีการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของท่าน: Industrial property rights, counterfeits เอกสารคู่มือ วิธีการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของท่าน: เอกสารคู่มือของเราจะแนะแนวทางให้ผู้ร่วมจัดแสดงสินค้า ในการปกป้องผลิตภัณฑ์, แบรนด์, และความคิดสร้างสรรค์จากการถูกคัดลอกทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น วิธีจัดการเมื่อท่านพบสินค้าปลอมที่เลียนแบบสินค้าของท่านในงานแสดงสินค้า


บริการสารบัญรายการผู้ร่วมจัดแสดงสินค้าจากภายนอก

แคตตาล็อกที่ตีพิมพ์เป็นทางการ และรายชื่อผู้ร่วมจัดแสดงสำหรับงานที่จัดขึ้นโดยศูนย์จัดงาน เนิร์นแบร์ก แมสเซ่ นั้น จะถูกเผยแพร่โดย เนิร์นแบร์ก แมสเซ่ แต่เพียงผู้เดียว

ท่านสามารถอ่าน Hinweise zu Katalogpiraten/Information on catalogue pirates "คำเตือน" ของเราได้ที่นี่

โปรดระวังการแอบอ้างว่าเป็นผู้ที่จะเผยแพร่ โดยนำรายชื่อบริษัทของท่านลงโฆษณาในที่อื่นด้วย ซึ่งมักมีค่าใช้จ่ายสูง ตัวอย่าง เช่นค่าใช้จ่ายในสำหรับ "Expo-Guide" หรือ "FAIRGuide" เป็นต้น ดังนั้น เราแนะนำให้ท่านอ่านคำแนะนำจากสมาคมจัดงานแสดงสินค้าของเยอรมันที่นี่