11 - 14 กรกฎาคม 2562 // กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

แผนผังของงาน BIOFACH SOUTH EAST ASIA

Your exhibition team

Team BIOFACH World
Team BIOFACH World
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg
GERMANY
T +49 9 11 86 06-81 79
F +49 9 11 86 06-86 94

contact our team