11 - 14 กรกฎาคม 2562 // กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

5 เหตุผลที่ควรเข้าร่วมงาน BIOFACH SOUTH EAST ASIA

BIOFACH SOUTH EAST ASIA Trade Fair impressions

ถ้าคุณสนใจในความก้าวหน้าด้านผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ล่าสุดจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในด้านอาหาร, เครื่องดื่ม, และผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากธรรมชาติ? คุณมาถูกทางแล้ว นั่นก็คืองาน BIOFACH SOUTH EAST ASIA! นอกจากนี้ยังมีเหตุผลดีๆ มากมายในการเดินทางมายังกรุงเทพมหานคร ในช่วง 12 - 15 กรกฎาคม 2561 ดังนี้

1. เป็นศูนย์รวมพบปะหนึ่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้!

ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับวงการเกษตรอินทรีย์จากสิบประเทศมารวมอยู่ในที่เดียวกัน ถือเป็นโอกาสในการพบปะอย่างเป็นส่วนตัวและเปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างสะดวก สำหรับงานจัดแสดงสินค้านี้ได้รวมเอาลูกค้า, ซัพพลายเออร์, ผู้นำทางความคิด, และกลุ่มบุคคลจากสาธารณะที่เกี่ยวข้องมารวมกันไว้ที่เดียว


2. เป็นตลาดเกษตรอินทรีย์ชั้นนำสำหรับอนาคต!

ประเทศไทยมีที่ตั้งที่ถือว่าศูนย์กลางของภูมิภาค และมีการเติบโตของตลาดเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง ทำให้กรุงเทพมหานครกลายเป็นพิกัดในการจัดแสดงสินค้าที่สำคัญที่สุด ซึ่งเปิดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหาร หรือแม้แต่พื้นที่การเกษตรแบบอินทรีย์ทั้งในฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เวียดนาม, กัมพูชา, พม่า, ลาว, สิงคโปร์, และบรูไน เข้าร่วมในงานสำคัญครั้งนี้


3. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้!

งาน BIOFACH SOUTH EAST ASIA ได้รวบรวมบุคคลและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับวงการเกษตรอินทรีย์มารวมกัน โดยมีงานประชุมที่จัดขึ้นควบคู่กับงานจัดแสดงสินค้าเป็นเวลาสองวัน ซึ่งเชิญวิทยากรระดับนานาชาติมาบรรยาย และมีจัดวงสัมมนาย่อย รวมทั้งเวิร์กช็อปที่หลากหลายระหว่างเวลาจัดงาน เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างเข้มข้นในด้านผลิตภัณฑ์แบบเกษตรอินทรีย์และธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


4. เปิดรับฟังความเห็นสาธารณะสู่ภาครัฐ!

สมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษา BIOFACH SOUTH EAST ASIA จะเข้ามาแบ่งปันความรู้ และให้การสนับสนุนวงการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ด้วยการเปิดรับฟังความเห็นจากผู้บริโภคและเกษตรกร เพื่อสานต่ออนาคตที่แข็งแกร่งทั่วทั้งภูมิภาค และเป็นสถานที่ร่วมกันออกแบบอนาคตที่สดใสของวงการเกษตรอินทรีย์เรา


5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสำหรับทุกคน!

เกษตรอินทรีย์นั้นเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งานนี้จึงประกอบด้วยการอธิบายถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ทั้งที่ผ่านและยังไม่ผ่านการรับรอง และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ รวมทั้งการให้การศึกษาแก่กลุ่มบุคคลสาธารณะด้วย

Contact for exhibitors

Team BIOFACH World
Team BIOFACH World
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg
GERMANY
T +49 9 11 86 06-81 79
F +49 9 11 86 06-86 94

Information brochure for exhibitors

This contains all the important information you need as an exhibitor.

Information brochure for exhibitors Download information brochure