11 - 14 กรกฎาคม 2562 // กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

5 เหตุผลที่ควรเข้าร่วมงาน BIOFACH SOUTH EAST ASIA

BIOFACH SOUTH EAST ASIA Trade Fair impressions

ถ้าคุณสนใจสินค้าจากเกษตรอินทรีย์ใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเกี่ยวกับด้านอาหาร, เครื่องดื่ม, และผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากธรรมชาติ งาน BIOFACH SOUTH EAST ASIA! คือคำตอบ พลาดไม่ได้ 12 - 15 กรกฎาคม 2561 ดังนี้

1. เป็นศูนย์รวมพบปะหนึ่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้!!

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์จากสิบประเทศมารวมอยู่ในที่เดียวกัน ถือเป็นโอกาสในการพบปะอย่างเป็นส่วนตัวและเปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างสะดวก สำหรับงานแสดงสินค้านี้ได้รวมเอาลูกค้า, ซัพพลายเออร์, ผู้นำทางความคิด, และกลุ่มบุคคลจากสาธารณะที่เกี่ยวข้องมารวมกันไว้ที่เดียว


2. เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรอินทรีย์สำหรับอนาคต!

ประเทศไทยเหมาะสมที่สุดที่จะจัดแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากการอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์จาก ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เวียดนาม, กัมพูชา, พม่า, ลาว, สิงคโปร์, และบรูไน เข้าร่วมในงานครั้งนี้


3. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้!

งาน BIOFACH SOUTH EAST ASIA ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรอินทรีย์จากต่างประเทศมาบรรยาย โดยงานสัมมนาจะจัดขึ้นพร้อมกับงานจัดแสดงสินค้า การจัดสัมมนาย่อย รวมทั้งเวิร์กช็อปที่หลากหลายองค์ความรู้ตลอดช่วงระยะเวลาจัดงาน เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ่ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าจากธรรมชาติ


4. เปิดรับฟังความเห็นสาธารณะสู่ภาครัฐ!

สมาชิกของ BIOFACH SOUTH EAST ASIA จะมีการจัดสัมมนาเพื่อแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสหกรรม รวมถึงเปิดรับฟังความเห็นจากผู้บริโภคและเกษตรกร เพื่อนำมาต่อยอดและพัฒนาให้อุตสาหกรรมเกษตรอินทรย์เจริญเติบโต


5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสำหรับทุกคน!

ตลาดการค้าเกษตรอินทรีย์ถือเป็นใหม่ที่มีศักยภาพสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในงานนี้จะมีให้ข้อมูลความแตกต่างของสินค้าที่ผ่านการรับรอง และยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และสินค้าจากธรรมชาติ ให้กับผู้ที่สนใจ

Contact for exhibitors

Team BIOFACH World
Team BIOFACH World
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg
GERMANY
T +49 9 11 86 06-81 79
F +49 9 11 86 06-86 94

Information brochure for exhibitors

This contains all the important information you need as an exhibitor.

Information brochure for exhibitors Download information brochure