11 - 14 กรกฎาคม 2562 // กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

ดาวน์โหลด ข้อมูลสำหรับผู้แสดงสินค้า, สื่อมวลชน, และผู้เข้าชมงาน BIOFACH SOUTH EAST ASIA

ดาวน์โหลด ข้อมูลสำหรับผู้แสดงสินค้า, สื่อมวลชน, และผู้เข้าชมงาน โดยข้อมูลที่บริการมีตั้งแต่บทความ, โบรชัวร์, ข้อมูลทางออนไลน์ สามารถดาวน์โหลด ได้ฟรี! เพียงแค่กรอกข้อมูล

Logo BIOFACH SOUTH EAST ASIA

โลโก้ของงาน BIOFACH SOUTH EAST ASIA

Download

JPEG file (RGB colour mode, 300 dpi)
 
This file format is suitable for insertion in Office applications,  
e.g. Word, PowerPoint, etc.

JPEG file (RGB colour mode, 72 dpi)
 
This file format is suitable for insertion in Office applications,  
e.g. Word, PowerPoint, etc.

PDF file
 
To display PDF files you need the Adobe Reader,  
which you can download at www.adobe.com .

Vectorized EPS file
 
This file format is suitable for insertion in a professional  
layout program, e.g. QuarkXPress or Adobe InDesign. 

Download

Any improper use is forbidden.

top