11 - 14 กรกฎาคม 2562 // กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

ข้อมูลโดยย่อเกี่ยวกับงาน BIOFACH SOUTH EAST ASIA

All important information for BIOFACH SOUTH EAST ASIA

สถานที่จัดงาน

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซนเตอร์ ฮอล์ 3-4
จังหวัดนนทบุรี

วันที่จัดงาน

วันพฤหัสบดีที่ 12 - วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561

รอบการจัดงาน

จัดเป็นประจำทุกปี

เวลาจัดแสดง

วันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2561: 10.00 - 20.00น.
วันที่ 15 กรกฎาคม 2561: 10.00 - 19.00น.
วันเวลาสำหรับการเจรจาทางธุรกิจเท่านั้น (B2B):
วันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2561: 10.00 - 12.30น.

ราคาตั๋วเข้าชม

ไม่มีค่าใช้จ่าย


รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดง

สินค้าที่จัดแสดง ในงาน BIOFACH SOUTH EAST ASIA ผลิตภัณฑ์ทุกรูปแบบที่มาจากเกษตรอินทรีย์


กิจกรรมพิเศษ

  • งานประชุมสัมมนา
  • กิจกรรมพิเศษ

แผนผังพื้นที่จัดงาน

ผังพื้นที่จัดงาน: แผนผัง แสดงถึงภาพรวมพื้นที่จัดแสดงโซนต่างๆ ของ BIOFACH SOUTH EAST ASIA


การเดินทาง

ท่านสามารถเดินทางมายังกรุงเทพมหานคร ได้หลากหลายวิธี


BIOFACH World

งานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายใต้ชื่องาน BIOFACH World ซึ่งจัดขึ้นใน 7 ประเทศทั่วโลก พร้อมส่งเสริมการพัฒนาของตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคต่างๆ โดยเป็นศูนย์กลางการเจรจาการค้าระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย, ทั้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูป, ผู้ผลิตและตัวแทนจัดจำหน่าย เช่นเดียวกับตัวแทนจากภาครัฐและสื่อมวลชน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน BIOFACH World ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่


การสนับสนุนจากภาครัฐ และระดับนานาชาติ


ผู้จัดงาน

Fotos: Daten & Fakten/Facts & Figures © iStockFinland / istockphoto.com

Contact for visitors

Team BIOFACH World
Team BIOFACH World
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg
GERMANY
T +49 9 11 86 06-81 79
F +49 9 11 86 06-86 94