11 - 14 กรกฎาคม 2562 // กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

สมัครรับข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงาน BIOFACH SOUTH EAST ASIA

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อท่านจะได้รับข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับงาน BIOFACH SOUTH EAST ASIA โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

[HIER EN!]Um diese Funktion verwenden zu können, muss JavaScript aktiviert sein.

หมายเหตุ การส่งข้อมูลติดต่อของท่านสำหรับเพื่อการส่งข้อมูลข่าวสาร ไม่ใช่การทำบัตรผ่านเข้างาน

You can also find an overview of all the press releases in the press release section.

Contact for journalists

Your press team
Your press team
T +49 911 86 06-83 28