12 - 15 กรกฎาคม 2018 // กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

ความสำเร็จของงาน BIOFACH SOUTH EAST ASIA 2018

สรุปผลรายงาน งาน BIOFACH SOUTH EAST ASIA 2018

สินค้าภายในงาน BIOFACH SOUTH EAST ASIA ได้แก่

สรุปผลรายงาน ปี 2561

สัมมนาวิชาการงาน BIOFACH SOUTH EAST ASIA 2018 ท่านสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับสัมมนาวิชาการได้ที่ สัมมนาวิชาการ 2561