11 - 14 กรกฎาคม 2562 // กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเข้าชมงาน

Trade visitors at BIOFACH SOUTH EAST ASIA

งาน BIOFACH SOUTH EAST ASIA จัดขึ้นเพื่อรองรับผู้ร่วมงานจากอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ แต่ท่านไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานที่แสดงความเกี่ยวข้องกับวงการอุตสาหกรรมดังกล่าวก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมงานได้

Fotos: Fachbesucher / Trade visitor © MACIEJ NOSKOWSKI / istockphoto.com

Contact for visitors

Team BIOFACH World
Team BIOFACH World
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg
GERMANY
T +49 9 11 86 06-81 79
F +49 9 11 86 06-86 94