11 - 14 กรกฎาคม 2562 // กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

เหตุผลที่ควรมางาน BIOFACH SOUTH EAST ASIA 2018

Reasons for visiting

"ผู้ซื้อ ไอเดีย และรสชาติใหม่ๆ" งาน BIOFACH SOUTH EAST ASIA ได้รวบรวมความหลากหลายและความน่าสนใจจากสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพลินเพลินกับอาหารออร์แกนิคมากมายหลายชนิด พร้อมอัพเดตเทรนด์ใหม่ๆ พลาดไม่ได้ 12 - 15 กรกฎาคม 2561 :

1. ได้ข้อมูลติดต่อใหม่ๆ และค้นพบตลาดใหม่สำหรับท่าน!

งาน BIOFACH SOUTH EAST ASIA เป็นศูนย์กลางที่รวบรวมผู้คนที่ทำงานเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเห็นแก่ประโยชน์ของมวลมนุษยชาติเป็นสำคัญ โดยเปิดกว้างสำหรับผู้เสนอความคิดสร้างสรรค์, กลุ่มคนทางธุรกิจ, ผู้บุกเบิก, นักเคลื่อนไหว, นักพัฒนานวัตกรรม, ผู้ที่ต้องการสร้างเครือข่าย รวมไปถึงทุกคนที่มีความสนใจในเกษตรอินทรีย์ ที่งาน BIOFACH SOUTH EAST ASIA นี้ ท่านจะได้เข้าถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้มีบทบาทสำคัญ และแบรนด์สินค้าหลากหลายชนิดทั้งในท้องถิ่นและระดับนานาชาติ


2. เทรนด์ใหม่ และประเมินโอกาสในการพัฒนาธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้!

งานประชุมสัมมนาที่จัดขึ้นควบคู่กับงานจัดแสดงสินค้านี้ ออกแบบมาเพื่อส่งต่อความรู้, แลกเปลี่ยนข้อมูล, อภิปราย และสรุปความเห็นที่น่าสนใจ โดยมีการสัมมนาเชิงอภิปรายแบบเปิดที่เราได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ท่านได้รับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทรนด์ล่าสุด และได้ความเห็นเชิงลึกเกี่ยวกับวงการเกษตรอินทรีย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงการได้พูดคุยกับผู้ร่วมจัดแสดงสินค้าที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจเกี่ยวกับบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิตใหม่ด้วย


3. ศูนย์กลางการเรียนรู้!

จากตัวแทนทั้งฝั่งรัฐบาล, สมาคม, NGO, บุคคลสำคัญ, ผู้นำทางความคิด, และกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มารวมอยู่ในงาน BIOFACH SOUTH EAST ASIA ที่ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการจะมาสัมมนากันถึงประเด็นเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดในอนาคต และเสนอนโยบายแก่ภาครัฐสำหรับปัจจุบันและอนาคตด้วย โดยงานสัมมนาจะจัดขึ้นพร้อมกับงานจัดแสดงสินค้า การจัดสัมมนาย่อย รวมทั้งเวิร์กช็อปที่หลากหลายองค์ความรู้ตลอดช่วงระยะเวลาจัดงาน เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ่ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าจากธรรมชาติ


4. อนาคตของอุตสหกรรมเกษตรอินทรีย์!

เกษตรอินทรีย์นั้นเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งาน BIOFACH SOUTH EAST ASIA ถือเป็นก้าวสำคัญที่เปิดโอกาสให้ท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายอันทรงพลัง ที่จะใช้งานจัดแสดงสินค้านี้นำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคสู่ตลาดโลกอย่างแท้จริง


5. จุดนัดพบศูนย์กลางเกษตรอินทรีย์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้!

การรวมตัวของ 10 ประเทศ อุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งานนี้ งานเดียวที่รวบรวมคู่ค้าทางธุรกิจ, ผู้ผลิต, ผู้นำทางความคิด, และบุคคลทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Contact for visitors

Team BIOFACH World
Team BIOFACH World
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg
GERMANY
T +49 9 11 86 06-81 79
F +49 9 11 86 06-86 94
top