11 - 14 กรกฎาคม 2562 // กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

รายละเอียดบัตรเข้าร่วมชมงาน

Get your ticket for the BIOFACH SOUTH EAST ASIA here

คุณต้องการเข้าชมงาน BIOFACH SOUTH EAST ASIA ด้วยตัวเองหรือไม่? เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ต้องรับท่านที่กรุงเทพฯ ในปี 2562 นี้ โดยบริการ TicketShop ได้เตรียมเปิดให้บริการอีกครั้งช่วงก่อนถึงวันงาน

Fotos: Tickets © BrianAJackson / istockphoto.com